Forside    Maleri   Grafik   Tegning   Installation    Foredrag    Retrospektivt    CV      

Print udgave af CV

2019:  Valgt til næstformand i Hvidovre Kunstråd
2018:  Arbejdsophold i Sutri, Italien.
Se: Studie og arbejdsophold >>
Fortsætter i BKF’s Berlin udvalg og som formand for Fanøhus – udvalget, året ud. Standser hermed, p.g.a. andre prioriteringer, mit mangeårige, faglige engagement i Billedkunstnernes Forbund. Fortsætter som alm. medlem.
2017:  Udpeget medlem af Hvidovre Kunstråd
Suppleant i bestyrelsen for Tegnerforbundet af 1919. Initieret og konceptudviklet forbundets kommende 100 års jubilæumsudstilling: ”TidsTegn”.
2016:  Jo Møller initierer et non-toxic grafikværksted på Klitgården Refugium i Skagen, men trækker sig, af principielle grunde, fra fondsbestyrelsen.
Modtager et rejse og udstillingslegat fra Tegnerforbundet af 1919 til deltagelsen i det internationale projekt. ”Odysseen”. Galleri Qvadrige, Nice, Frankrig.
Se Odysseen >>
2015:  Genvælges af Dansk Kunstnerråd til bestyrelsen for Klitgården Refugium i Skagen for 2016 og -17.
Bliver medlem af Tegnerforbundet af 1919.

Medlem af Fyns Grafiske Værksted.
2014:  Initiering og kuratering af projektet ”7”. 7 kunstnere, 7 medier. Kunstcenter Silkeborg Bad og Skovhuset i Værløse v. Kbh.
Se Projekt 7 >>
Modtager af BKFO’s Påskyndelseslegat: ”For anerkendelse og påskyndelse af frivillig og ulønnet indsats, til almen gavn for billedkunsten”. Formand for Fanøudvalget.
2013:  Genvalgt af Dansk Kunstnerråd til bestyrelsen for Klitgården Refugium i Skagen / 2 år. Fortsætter i Hirsholmene udvalget året ud.
2011/14:  Internationalt projekt. Iliaden. Galleri Qvadrige, Nice, Frankrig.
Se Iliaden >>
2010:  Repræsenterer Dansk Kunstnerråd, i bestyrelsen og legatudvalget for Klitgården Refugium, Skagen /2 år. Og Hirsholmene udvalget. 
Genopstillede ikke til Bkf. –bestyrelsen, men fortsætter i Kunstnerboligudvalgene.
Nyt atelier: Kigkurren 8 T/ kld.
København S.
2009:   Genvalgt til bestyrelsen i Bkf. / 2009 -'11.  Medl. af Rådet i Dansk Kunstnerråd. Strategiudvalget i BKF og Kunstnerboligudvalgene vedr. Berlin og Fanø. Opsagt atelierlejemålet i Avedørelejren, Hvidovre.
2008:   Udpeget til "Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for billedkunst, på bibliotekerne". Næstformand /4 år. Bliver medlem af Næstved Grafiske Værksted.
2007:   Valgt ind i bestyrelsen for BKF. / 2 år:
Optagelsesudvalget. Fanø udvalget. Mv.
Atelier i Andalusien, Spanien.
2005:   Etablerer atelier, medio maj, i den gamle portvagt i Avedørelejren, Hvidovre ved København.
2004:   Solgt atelierboligen i Langå. Opmagasineret alt.
Tre måneders rejse i Sydfrankrig og Spanien.
Gæsteforelæser på Idehistorie, Aarhus Universitet.
2003:   Internationalt projekt. Dantes "Den Guddommelige Komedie". Galleri Qvadrige, Nice, Frankrig.
Se Dante >>
2001/02:   Medl. af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond.
Medl. af arbejdsgruppen vedr. Kunst i Østjylland. Århus Amt. (2 år)
2000:   Udstiller igen efter billedundersøgelse af "Cirklen og det Lineære princip".
Se 1. CV >>
1996-00:  
Udstillingspause vedr. separatudstillinger.
Billedundersøgelse af "Cirklen og det Lineære princip".
Se The Zero Book >>
Rejser og studieophold. Se 1. CV >>
1996/97:   Næstformand og fungerende formand for BKF:
Medl. af ”Kontaktudvalget”(mellem Akademi Rådet, Sammenslutningernes Samråd og Bkf): Konsensusforhandlingerne. Medl. af CopyDan Billedkunst, Dansk Kunstnerråd, Nordisk Kunstforbund etc.
1994/97:  
Medlem af bestyrelse for Billedkunstnernes Forbund (Bkf). Nordisk Kunstforbund. Fanø huset, m.m.
1991-92:  Kunstnerisk konsulent for Århus Amtskommune. Bogudgivelse i samarbejde med Kunstnernes Hus:
”Kunstnere i Århus Amt”.
1990-91:   Medl. af styringsgruppen Nordisk Kunst 91, Århus Festuge 1991.
Timelærer/ Danmarks Lærerhøjskole, Viby
Stopper undervisningsaktiviteten og prioriterer egen kunst fra efteråret 1990.
1989:   Formand for BKF ’s regionsudvalg for Midtjysk Region. Medlem af Bestyrelsen for BKF (Indkaldt suppleant).
1987:   Medlem af BKF’ s Regionsudvalg for Midtjysk Region. Bygger atelier i Langå.
1986:  Optages i Billedkunstnernes Forbund (BKF).
1983-86:   Mollio Billedspiller Co. / Masketeater: Silkeborg
1980-90:   Kurser/workshops for bl.a.:
Arbejdsdirektoratet. Danmarks Lærerhøjskole (DLH). Askov Højskole. Dansklærer Foreningen. Danmarks Formningslærer Forening. Folkeuniversitetet. FOOLS Festival 82. Grafisk Skole, Århus. Maskekurser i Stockholm, Sverige og Folegandros, Grækenland. Natasha Manns Gestaltterapi uddannelse. Prøveforberedende Dansklærere. Rødding Højskole. Skolen for Ergoterapeuter. Kurser i Italien med Sydeuropa Centeret. Tukak Teatret.  Undervisningsministeriet. Videreuddannelsesforløb for behandlere i kunstterapi, bl.a. i eget atelier. Århus Amtskommune. Århus Teater Akademi.
- Samt en lang række kurser og foredrag på seminarier, HF, gymnasier, oplysningsforbund, efterskoler, m.v.
1981-83:   Gestaltterapi-uddannelse v. Natasha Mann.
1980-87:   Højskolelærer - Herning Højskole: Sommerkurser i billedkunst.
1980-83:   Højskolelærer - Herning Højskole: Dramatik / teater, masker og bevægelse.
1977-88:   Eget maskeværksted, ”Mollio Maskeværksted”.
Maskefremstilling for bl.a.:
Den Blå Hest /Århus. Tukak’ Teatret /Fjaltring. Jordcirkus /Stockholm, Sverige. Natasha Mann/ New Mexico og Hawaii, USA. Samt portrætmasker. Og fra -83 egen teatergruppe ”Mollio Billedspiller Co.”
1977:   Debuterede som billedkunstner på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE)
1975-80:   Danner Teatergruppen Rodskud i Silkeborg.
Medlem af Galleri Krogen gruppen.
Arbejde som støttepædagog og faglærer i formning i folkeskolen.
1974-75:   Time- og specialeholdslærer i dramatik/ teater:
Teglgårdsstræde Seminarium Kbh. og Gladsaxe Seminariet. Pædagogisk arbejde på Nørrebro København.
Rundrejse i det daværende Jugoslavien.
1972-75:   Gruppeteater-skuespiller. Rimfaxe, Christianshavns Gruppen("Vand og brød") og Filuren. Begravelsen i Dyrehaven d. 19.maj -72.
Se: Ritual og teater >>
1970-73:   Pæd. uddannelse Gladsaxe Seminariet. Speciale: teater/drama.
1967-69:   Eget grafisk værksted/atelier.
Underviste i formning på Lilleskole, havde fabriksarbejde mv. Tog faglæreruddannelse: På Statens Formningslærerkursus v. Danmarks Lærerhøjskole.
1966-67:   Modtaget undervisning på Århus Kunstakademi (grundskole og grafik) og på Det Jyske Kunstakademi (tegning). Derefter: Midlands Art Centre. Cannon Hill Trust. Birmingham, England. Og tre mdr. kunst og dannelsesrejse rundt i Europa inkl. arbejde i Emmaüs / giovani 67 i Italien.