Forside    Maleri    Grafik/Tegning    Installation    Foredrag    Retrospektivt    CV      


Jo Blicher Møller

De 7 Dødssynder eller Hovedsynder, de opfattedes oprindeligt som Laster.

Højmiddelalderen: Thomas Aquinas (1225 – 1274) placerede dem som de mere slagkraftige ”dødssynder”. Men selve synds -begrebet er noget fremmed for den moderne Nordeuropæer, selvom verdens 1,2 milliarder katolikker kan forholde sig til det.

Beskrivelserne af de enkelte laster er dog ikke fulgt med udviklingen. Sproget har, som kulturerne i øvrigt, udviklet sig og nogle af betegnelserne, som f.eks. ”Ladhed”, ”Ukyskhed” eller Hyklerisk ”blyhed” får røde markeringer i min stavekontrol. Sproget er forældet og visse ord har fået en hel anden eller modsat betydning. Der til kommer at Laster som grådighed, griskhed, begær, mv. har tendens til at blive betragtet som attraktive egenskaber i vores senkapitalistiske verden. Biskop Jan Lindhard konkluder, i sin lille bog om Dødssynderne, at i dag, er de alle 7 blevet dyder eller idealer…

”Lasterne” repræsenterer dog en dyb viden om menneskelivets fristelser og konsekvenser. Grov udbytning, som økonomisk spekulation i fødevare i verdens fattigste lande, udbytning og ødelæggelse af naturen, udryddelse af truede arter, pædofili og handel med kvinder til prostitution, dødelig vold mod sagesløse etc. Listen er ikke forældet.

Det er også væsentligt at påpege at De 7 Laster primært handler om udøverne. Dem der fravælger selve livets gave. Det gode, kærligheden, solidariteten, kulturen, naturen og fællesskabet.

Jeg har valgt at forholde mig til DE 7 LASTER defineret en i en samtidskontekst. Og fokusere på at de valg vi tager i livet indbefatter et fravalg. Den griske fravælger f.eks. empati.

I skabelsesprocessen har jeg fokuseret og indlevet mig i den enkelte last. Det har til tider været vildt ubehageligt.

1) Hovmod / Superbia er hovedlasten: ”Roden til alt ondt”.

(Stolthed, overmod, storhedsvanvid, fordømmelse)
Hovmod blev af Gregor den Store (pave 540 – 604) kaldt: ”Alle lasters moder”.
”Det er når vi opfører os som om alt er til for at tilfredsstille os selv. Når vi f.eks. behandler naturen, som om den kun er til for at blive udnyttet af os og det er hovmod når man måler alting ud fra det tilfældige øjeblik, der udgør vores egen tid.” (Artikel, Information 2010. Forfatternavn ikke oplyst.)
Fokus: Kulturimperialisme, undertrykkelse/ slaveri.

2) Griskhed / Avaritia.

(Gerrighed, åger, tyveri)
”Penge er en god tjener, men en slet herre. (Gl. ordsprog.) Griskhed forvandler kærlighed til begær.
Spekulation i f.eks. fødevare i d 3. verden. Finanskrisen / Reaktion = Occupy bevægelsen. Systematiseret skatteunddragelse / udbytning af samfundet. Udnyttelse af andre. Ikke at kunne få nok.
Fokus: udplyndring/ pirateri.

3) Utugt / Luxuria.

(Nydelsessyge, egocentrisk liderlighed, begær)
Fokus: Insest, voldtægt, pædofili.

4) Vrede / Ira.

(aggression / fysisk, verbal. Uhæmmet raseri)
*= ”At ville have andre til at lide, fordi vi ikke ejer magten til at lindre vores egne lidelser” (Lindhard) Den formålsløse eller unødvendige viljeshandling.
Fokus: Terror.

5) Grådighed / Gula (fråseri)

*= For meget, for tidligt, for overdådigt, for kræsen. > Ødsle med ting, mad og ressourcer.
Skrabe til sig, gerne på andres bekostning. Tingsliggørelse af andre.
Fokus: Forslugenhed

6) Misundelse/ Invidia.

(Skadefryd, sladder, bagvaskelse. Nyfigenhed. Jantelov. Mobning)
*= Jeg frygter ikke mine fjender, men ve mig for mine venner”
*= ”Også du min søn Bruttus” (Julius Cesar).
Fokus: Knive i ryggen.

7) Dovenskab / Acedia.

(Ligegyldighed. åndelig sløvhed, bitterhed, kværulanteri, at nasse, overfladiskhed, offerrollen) Uansvarlighed, fravalg af valgfrihed.
[Ansvarlighed er forudsætningen for frihed, frie tilvalg og frie fravalg.]
Fokus: Laden stå til.

Projekt 7 - Projektbeskrivelse osv…

>Tilbage