Forside    Maleri    Grafik   Tegning    Installation    Foredrag    Retrospektivt    CV      

Pressemeddelelse: Oktober 2010


  UNDER grund

Ruminstallation af Jo MØLLER


Fortrænges bevidstheden om kulturens oprindelse, natur,
ånd, symboler og rituelle fællesskaber, -
i et rationelt, individualistisk og sekulært system?

Historik: Med sekulariseringen blev stat og kirke adskilt. Den verdslige, politiske magt, blev frigjort fra kirkens dominans. Herefter måtte gejstligheden kun tage sig af det teologisk religiøse. Det gjorde man så i Frankrig, men i staten Danmark har man, tilsyneladende, ikke været helt tryg ved, at lade kirken varetage disse religiøse opgaver. Adskillelsen slog ikke rigtig igennem. Vi fik i stedet en statskirke. Efter religionsfriheden blev indført i 1849, fik denne institution, følgeskab af flere andre kirkeretninger og siden religioner. Derved opstod en hård konkurrence om patentet på religiøsiteten også kaldet "den sande lære". Den rationelle tankegang vandt imidlertid frem og fortrængte gradvist de religiøse fællesskaber, som nu i stigende grad er forvist til det private rum.

Tabuisering: I denne proces blev de religiøse værdier og symboler tabuiseret. Men det var ikke blot religionerne, men også den kulturbærende dimension der blev fortrængt. Selve erindringen om kulturens oprindelige værdier (hvor kommer vi fra / hvem er vi?) er tilsyneladende "røget ud med badevandet". Vi er blevet fremmedgjorte over for en væsentlig del af vores egen kulturidentitet, i lighed med de befolkningsminoriteter der, gennem tiden, har betalt den højeste pris for mødet med vores civilisation.

På det ubevidste plan, er vi bundet til nogle værdier, som vores rationelle, individualistiske bevidsthed ikke længere kan forstå, eller respektere. Og vi er uforstående over for andre kulturer, hvor oprindelige religiøse værdier praktiseres. Denne praksis virker generelt provokerende og grænseoverskridende på os, fordi vi netop ikke vil kendes ved den, i vores egen kultur. Vi føler os klogere, mere oplyste uden at have indsigt i deres symbolverden.

Kolonialismens tankegang trives i bedste velgående. Det gør vores oprindelige religiøse symbolværdier paradoksalt nok også, for de er hverken afklaret eller aflivet, men fortrængt til en psykisk underverden.

"UNDER grund". Værket var i første omgang procesorienteret. Skabt med udgangspunkt i min billedundersøgelse af "Cirklen og det Lineære Princip", som tog udgangspunkt i tomhedens inspiration. Den blev senere fulgt op af netbogen "The Zero Book"

Mine betragtninger er efterfølgende formuleret i kraft af værket. Jeg har nu valgt udstillingsrum, i overensstemmelse med problematikkens fortrængte position.

North Udstillingsrummet består af et mindre, ydmygt lokale, i tredje baggård, under jorden i det indre København. Værket er, i den fortsatte proces, bl.a. udbygget med en lydside (som jeg har optaget i drypstenshulerne i Castelcivita i Syditalien). Der er tale om et kompakt rum: Som en hule, et gravkammer, en udgravning. Underverden, underbevidsthed, undergrund …


Assistent/ Per Christensen.
Lyd teknik/ Hiroshi Hemmi. Neon/ Kim Riis Laursen.

– Jo Møller.
Ons. tors. fre. kl. 12-16, lør. kl. 11-14 og efter aftale. Fra d. 8. til d. 30. oktober 2010. North, Nørregade 7 C Kld. 1165 København K

Se også North Art Magazine: 2010 >>
Se italiensk omtale 2010 >>
Se Ruminstallation:
Århus Kunstbygning, Rotunden 2002 >>

 

Foromtale / Historik:


Jo Møllers installation, med undertitlen Sekulariseringens Fortrængninger, har i årevis, været forvist til et ladeloft i Jylland. Nu vises den igen: Under jorden i det indre København.

I 2002 indgik "Rotundeinstallationen" som en del af Jo Møllers udstilling "Engle/dæmoner" i Århus Kunstbygning. Installationen var skabt til rotunden og var en kommentar til "den vesterlandske kulturkrise". Opfattelsen af en sådan kulturkrise stod kunstneren dog noget alene med på daværende tidspunkt.

Publikum blev dengang opfordret til at tage blomster med. Buketterne blev placeret midt i Rotunden, hvor de blev liggende og visnede, som på en grav.

Installationen blev et par år senere, på initiativ af Randers Kunstmuseum, forsøgt udstillet på en række nordiske kunstmuseer. Værket blev afvist, da der dengang var manglende forståelse for titlen: "Sekulariseringens Fortrængninger". Den manglende forståelse bekræftede imidlertid pointen.

Det er kunstnerens opfattelse, at kulturens oprindelse, - natur, ånd og rituelle fællesskaber, fortrænges af det politisk styrede, sekulære system. Ved fortrængningen bindes vi, på det ubevidste plan, til nogle kulturelt betingede værdier, som vores teknologiske, individualistiske bevidsthed ikke kan forstå, eller tage alvorligt. Disse oprindelige kulturværdier er altså hverken afklaret eller aflivet; men lever deres eget liv, fortrængt i vores kollektive underverden.

Vi er derved fremmedgjorte over for en væsentlig del af vores oprindelige kulturelle identitet. Det vi, på det bevidste plan, ikke vil se eller kendes ved. Derfor kommer vi også let i konflikt med andre kulturer, hvor disse oprindelige værdier er bevaret. Det virker grænseoverskridende, fordi vi hverken vil se værdierne, som vi har dæmoniseret, eller kendes ved budbringerne.

Det var før karikaturtegning–krisen, før de fængslede flygtningebørn, før irakerne i kirken, før debatten om kunstens selvcensur, - og ikke mindst, før begrebet "sekularisering" gav mening.

Titlen "Sekulariseringens fortrængninger" pegede på en problematik, som heller ikke den gang var ønskelig. At synliggøre det sekulariserede samfunds fortrængende virkning på dele af vores fælles oprindelige kulturelle identitet, som kunne forbindes med noget religiøst, var simpelthen utidigt. Ude af øje ude af sind …

Men nu er tiden en anden!

Værket, som består af 7 store tavler (209 x 200 cm.) + 2 mindre tavler, assemblage / naturrelikvier, har siden 2002 været gemt væk på loftet, over en lade, på et gods i Jylland. Her har de 9 tavler delt plads med andre henstillede sager, mus, svaler og insekter. Gemt eller glemt? Der vil være gået 9 somre og 7 vinter, når tavlerne endelig, nu til sommer, hentes frem fra det fortrængte ophold på landet. Et ophold der utvivlsomt har sat sit præg.

Når Jo Møller viser sin installation igen i 2010, er det i et nyt koncept, som indebærer væsentlige ændringer i forhold til det tidligere værk. Blandt andet fordi referencerammen er en helt anden, i de ydmyge, men i virkeligheden mere velegnede lokaler, under jorden i det indre København.